מס רכישה / מס שבח


מס רכישה / מס שבח

תחום הנדל"ן ובכללם במיסוי מקרקעין שבמסגרתם מוכרי מקרקעין משלמים מס ביתר, בסכומי עתק, עקב בקיאות לא מספיקה של עורכי הדין העוסקים במלאכה.
במתן שרותים ללקוחות בתחום המקרקעין הכרוכים בהכנת שומות עצמיות למס שבח, הממשק עם הוראות פקודת מס הכנסה הינו חלק בלתי נפרד מהשרות הניתן.

בכל שומה עצמית המוגשת למנהל מסמ"ק חובה לבדוק את הנסיבות האישיות של מוכר/ת המקרקעין (גיל, מעמד אישי, היקף ההכנסות וקיומם של הפסדים הניתנים לקיזוז כנגד שבח המקרקעין) ולתת ביטוי לנסיבות אלו בשומה העצמית על מנת להגיע לחבות במס הנכונה.
משרדה של עו"ד שמש - פאוקר מומחה בחישובי מס מורכבים לרבות מס שבח ובכך מפחית עשרות עד מאות אלפי שקלים ללקוחותיו בשומות מס שבח.

משרדה של שמש פאוקר פועל בהתאם לפקודת מס הכנסה ולחוק מיסוי מקרקעין ככלי להפחתת החבות במס שבח, המשרד עורך סימולציה ללקוח ויכול להמחיש את החיסכון ולתת אמדן לתחשיב המס עוד בטרם ביצוע העיסקה.

למשרדנו, הידע והכלים לחישוב נכון של שומות מס שבח שבאמצעותן ניתן יהיה להגיע למיצוי מלוא הזכויות של מוכר/ת המקרקעין מול מנהל מסמ"ק ומול פקיד השומה, בחבות מינימלית במס.
הקודםלרשימה המלאההבא

לפרטים נוספים יש למלא:פתור את התרגיל - שלוש ועוד חמש שווה ל:
(הזן ספרות בלבד)אתר נגיש