הסכם ממון


הסכם ממון

מהו הסכם ממון ? 

הסכם ממון הוא חוזה בין בני זוג, המבקשים לעגן באופן פורמלי ולהסדיר את מערכת היחסים הרכושיים והכספיים בין הצדדים למקרה של פרידה. קיומו של הסכם ממון, יוצר וודאות בעניינים אלו, ולרוב מונע התנהלות משפטית ארוכה ומייגעת, הקשורה לענייני רכוש, בזמן הליכי הגירושין.

הסכם ממון מסדיר גם נושאים רבים נוספים הקשורים לניהול החיים המשותפים כגון: מזונות, משמורת ילדים, חינוך הילדים ועוד'
הסכם ממון מומלץ לזוגות נשואים, ידועים בציבור וזוגות החיים יחד בפרק ב' או נישואין פעם שנייה.

משרדנו ממליץ לחתום על הסכם כזה לפני הנישואין, אך יודגש, כי ניתן לחתום על הסכם ממון גם לאחר הנישואין ואין חובה לערוך הסכם כזה דווקא לפני.

הסכם ממון אשר נערך לפני הנישואין ניתן לאשרו בפני נוטריון או בבית משפט לענייני משפחה.

הסכם אשר נערך לאחר נישואי הצדדים, ניתן לאשרו רק בבית המשפט לענייני משפחה.
בזמן האישור מוודא בית המשפט כי הצדדים ערכו את ההסכם מרצון, הבינו את משמעותו וחתמו עליו מרצונם החופשי. כל שינוי שהצדדים רוצים לעשות בהסכם דרוש אישור של בית המשפט.

לעומת חוק יחסי ממון, הקובע כי יש לחכות למתן גט או למות אחד מבני הזוג בכדי לחלק את הרכוש הנצבר, על ידי אחד מבני הזוג, בהסכם ממון - ניתן לקבוע כי חלוקת הרכוש תתבצע מיד עם פרידת הצדדים ללא קשר למתן הגט.

ניתן לבטלו רק במידה והמבקש לבטלו מוכיח כי נפל פגם בכריתת ההסכם. פגם כגון טעות, עושק, הטעיה או כפיה.

המשא ומתן ליצירת הסכם ממון הוא מורכב, רגשי וטעון. לעיתים בשלבי המשא ומתן אנו נתקלים בסכסוכים קשים אשר יכולים להיחסך באם יעשו על ידי עורך דין לענייני משפחה הבקיא בהתנהלות בין זוגות בעל/ת ניסיון בגישור וניהול משא ומתן מורכבים.
הקודםלרשימה המלאה

לפרטים נוספים יש למלא:פתור את התרגיל - שלוש ועוד חמש שווה ל:
(הזן ספרות בלבד)אתר נגיש