מזונות


מזונות

מזונות אישה, מזונות זמניים, מזונות ילדים:

מזונות אישה:

באופן עקרוני, כל אישה נשואה זכאית לקבל מזונות מבעלה, כל עוד היא נשואה לו בלי קשר לעובדה שהם מתגוררים בדירות נפרדות. אך, יש מקרים ונסיבות בהן אישה עלולה להביא לשלילת זכאותה למזונות בשל התנהגותה. כמו למשל אם האישה עוזבת את הבית, ללא כל סיבה וכן אם מנהלת רומן עם גבר אחר מחוץ לנישואין- אלו דוגמאות בהם תישלל זכותה של האישה למזונותיה. קיימים עוד מצבים בהם אישה יכולה לאבד את זכותה למזונותיה מהגבר, על כן, חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום טרם ניגשים לתבוע זכותה למזונות.

איך מחשבים את גובה המזונות לאישה?

את המזונות מחשבים לפי כלל הבסיס, שהינו "עולה עימו ואינה יורדת עימו", משמעותו- כי המזונות להם האישה זכאית מבעלה, צריכים להיות תואמים לרמת החיים אליהם הורגלה, כאשר חיה עם בעלה. במזונות נכללים צרכי האישה הדרושים לה לקיומה כגון (מזון, שכירות, הוצאות הבית וכד') ואף צרכים לרווחתה (ביגוד, רכב וכד'). על מנת לקבוע את גובה המזונות, מתחשבים הן בהשתכרות הבעל בפועל והן בהכנסתו ממקורות אחרים, כולל מרכושו, וכן בוחנים האם הבעל מיצה את פוטנציאל ההשתכרות שלו (האם הוא אכן משתכר כפי שהוא אמור להשתכר, כאדם בעל כישורים, ניסיון ויכולת כמו שלו).

כיצד משפיעה השתכרות האישה על החיוב במזונותיה?

יש ליתן את הדעת כי בהתאם לדמי המזונות, בהם מחויב הבעל לאישה, גם הוא זכאי ליהנות מ"מעשה ידיה" של האישה, היינו, מהכנסותיה מעבודתה. על כן, ניתן לבצע קיזוז של המזונות אל מול "מעשה ידיה". יוסבר, במקרה שבני הזוג משתכרים באופן זהה, או אף במקרים בהם האישה משתכרת יותר מבעלה, תוכל האישה לוותר על מזונותיה מהבעל למען שלא יהא שותף בהכנסותיה. ויתור זה יכולה לעשות האישה בלבד ואין לבעל זכאות לדרוש קיזוז כזה.

במידה והאישה מסרבת לצאת לעבוד, הבעל לא יוכל לחייבה לכך ובהתאמה, סירובה לצאת לעבוד לא יפחית (בדרך כלל) ממזונותיה. חיוב המזונות עומד אל מול הכנסתה של האישה בפועל ולא אל מול פוטנציאל השתכרותה.

מזונות זמניים, מהם?

על מנת להתקיים מדמי מזונות עוד בטרם הוכרע הסכום הקבוע לדמי המזונות בפסק הדין, ניתן לבקש פסיקת מזונות זמניים, עד להכרעה בתיק בבית המשפט. יורחב- בדרך כלל, דיון בתביעת מזונות, עלול להימשך הרבה זמן, לרבות מספר חודשים. המשמעות היא שעלול להיגרם מכך נזק כלכלי לאישה ו/או לילדיה, באשר אין לה/ם מקור פרנסה. אי לכך, ניתן להגיש בקשה למתן "מזונות זמניים". משמעותם הינה האפשרות של האישה ו/או ילדיה הקטינים, לקבל מזונות מיידיים אשר ישמרו על המצב הקיים שלה/ם, עד לפסיקת המזונות הקבועים. לעיתים קרובות, דמי המזונות זמניים, הופכים לימים לדמי המזונות הקבועים, לאחר דיון בתיק בבית המשפט.

מזונות ילדים, מהם?

לפי החוק בישראל, אדם חייב במזונות ילדיו, על פי דינו האישי הנהוג בעדתו. משמע- יהודים נוהגים על פי ההלכה היהודית, מוסלמים על פי הדין השרעי וכו'. כל גבר אשר הינו אב לילדים חייב לזון אותם, ללא קשר למערכת היחסים שיש לו עם אימם. כלומר- לא תהיה משמעות אם הילדים נולדו במסגרת נישואי הגבר לאישה, או כתוצאה ממערכת יחסים בהיעדר נישואין כדין ו/או כתוצאה מכל קשר אחר שיש לאב עם האם. ברגע שגבר הוא אב לילדים, הוא מחויב בצורה אוטומטית בתשלום דמי מזונותיהם. גובה המזונות משתנה בהתאם לנסיבות. לדוגמא: הורים נשואים בזמן תהליך הגירושין יכולים לנסח הסכם גירושין ובו להגיע להסכמה על גובה המזונות אותו ישלם האב לילדיו. גובה המזונות ייקבע בעיקר לפי צרכיהם הבסיסיים של הילדים כגון: מזון + מדור (כולל כמובן שכר דירה, משכנתא, חשמל, מים ועוד), ביגוד, הנעלה, הוצאות בריאות, הוצאות חינוך ועוד.

חשוב לדעת כי כאשר מדובר בקביעת דמי המזונות עבור צרכיהם הבסיסיים של הילדים מייחסים חשיבות נמוכה עד אפסית לגובה השתכרותו של האב. המזונות נקבעים בהתאם לצרכי הילדים. לאחר "תשלומי הבסיס לדמי המזונות", שמים את הדגש על פרמטרים אחרים לחישוב דמי המזונות, ואלו משתנים ממקרה למקרה.

המזונות אינם כוללים מותרות כגון: חוגים, טיולים, בילויים, שיעורים פרטיים, טלפון סלולארי וכד'. הוצאות אלו יכולים להיכלל בהתאם לכושר השתכרותו של האב, כמו גם ברצונו להשתתף בהוצאות אלו. ההסכם בין בני הזוג או החלטת בית המשפט, יקבעו את המועד הקבוע בכל חודש, אשר בו יחויב האב לשלם את מזונות ילדיו. האב יכול לשלם במספר דרכים כמו: במזומן, בצ'ק, בהוראת קבע ובהעברה בנקאית. דרך נוספת לתשלום, היא על ידי המוסד לביטוח לאומי, אשר מעביר לאם את סכום המזונות שנקבע (בהסכם או בהחלטת בית המשפט) והאב רשאי לשלם לביטוח לאומי באמצעות אגרה שיקבל בדואר. לרוב, עד גיל 15 משלם האב את התשלום אשר נקבע שעליו לשלם. בין גילאי 15-18 לאב ישנה אפשרות לבקש להוריד את הסכום שנקבע תחילה לתשלום דמי מזונות ילדיו ואז ההורים מתחלקים בתשלום דמי המזונות - בהתאם להכנסותיהם. בין גילאי 18-21 גובה תשלום המזונות יורד לשליש מהסכום שנקבע לתשלום.

הגדלת מזונות, מהי?

האם יכולה לבקש הגדלה לתשלום המזונות, במידה וחל שינוי נסיבות מהותי, וזאת רק לאחר 6 חודשים מיום הסכם הגירושין, ו/או פסק הדין, אשר כלל תשלום מזונות.

מהו שינוי נסיבות מהותי? שינוי בנסיבות, יכול שיהא ירידה במשכורתה של האם, עלייה במשכורתו של האב, פיטורין בהפתעה, שינוי בזמני השהות ( האב מפר את הסכם זמני השהות ולא אוסף את הקטינים), מחלה פתאומית אשר השפיעה באופן ניכר על הכנסתה ו/או כושר השתכרותה של האם ו/או האב וכיוצ"ב. חשוב לציין כי אין הצדקה להגדיל מזונות רק עקב התבגרותם של הילדים. סוגיה זו נלקחת בחשבון מתי שמבקשים להכריע בנוגע לגובה המזונות הקבועים.

הפחתת מזונות

האב יכול לבקש להפחית את דמי המזונות שנקבעו לו באם התרחש שינוי מהותי במצבו.

שינוי מהותי יכול שיהיה : אבטלה ממושכת וחוסר יכולת למצוא לתקופה ארוכה עבודה בשכר הולם, שינוי לרעה במצב הבריאותי ( מחלה ארוכה / פציעה ), נישואים שניים וילדים נוספים, נישואי הגרושה לגבר אחר וילדים נוספים אצלה ( בעל אחר הנושא בחלק מנטל הבית ) ועוד שינויים שאפשר לחשוב עליהם יחד עם עורכת הדין.
לרשימה המלאההבא

לפרטים נוספים יש למלא:פתור את התרגיל - שלוש ועוד חמש שווה ל:
(הזן ספרות בלבד)אתר נגיש